AC Meeting

Meeting of the Academic Board, May 31, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Venres 31 de maio de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe do coordinador.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Omar Gustavo Bravo Quezada; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting of the Academic Board, May 20, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns 20 de maio de 2019
HORA: 9:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, de addendas en acordos de cotutela de tese.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 15 de maio de 2019

A Secretaria da CAPD

Cristina López

Meeting Academic Board 21-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves 21 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Elección de coordinador/a

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Sonia Valladares Rodríguez. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 13-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Mércores, 13 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión, se procede, de estudantes para o curso 2018/19.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Francisco de Arriba Pérez; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Cambios e asignación de directores de tese.

Meeting Academic Board 07-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves, 7 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, dos orzamentos e distribución de bolsas de mobilidade para 2019

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Mariem Hmila; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 18-12-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes, 18 de decembro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (seminario TSC) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da solicitude de admisión de Tomás Lestayo Martínez no programa de doutoramento.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Meeting Academic Board 17-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Mércores, 17 de outubro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)
 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de José Víctor Vázquez Saiáns; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 05-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Venres, 5 de outubro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (Seminario Torre A) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Moisés Mera Iglesias; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

 

Notas:

Meeting Academic Board 26-09-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Mércores, 26 de setembro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión definitiva de estudantes no programa de doutoramento para o curso 18/19

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Fátima Castro Jul; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite

Pages

Subscribe to RSS - AC Meeting